Novinky
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny mohou být doporučovány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (březen, prosinec). Potvrzení o účasti zajišťuje AKP ČR.

V květnu a říjnu potvrzení o účasti vydává Sekce klinické psychologie při ČMPS na místě, oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:
Březen, prosinec: Mgr. Hana Jahnová(hana.jahnova@akpcr.cz)
Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2020: 9. března, 11. května (oba zrušeny), 12. října (zrušen), 14. prosince.

Programy jednotlivých KPD jsou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


198. klinicko-psychologický den

v termínu 12. 10. 2020 SE RUŠÍ.

Vedení Sekce klinické psychologie při ČMPS, jež program říjnového KPD zajišťuje, bude jednat se zástupcem AKP o přesunutí programu na prosincový KPD (14. 12. 2020).

Téma: Poruchy pohlavní identity
Koordinátor: Mgr. Alexandra Machková, Mgr. Klára Patlichová

Program:
 • 09.00 - 10.00 Richard: Osobní zkušenost se změnou pohlaví (osobní výpověď + prostor pro dotazy)
 • 10.00 - 10.30 Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.: Změny v pojetí pohlavní identity a role klinických psychologů
 • 10.30 - 11.15 MUDr. Michal Považan: Poruchy sexuální identity v rámci dětského oddělení psychiatrie nemocnice Bohnice. Kazuistiky.
 • 11.15 - 11.45 Kávová přestávka
 • 11.45 - 12.30 MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM: Kontroverze v terapii poruch pohlavní identity
 • 12.30 - 13.00 Diskuse


197. Klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 9. prosince 2019, 9.00 – 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Multidisciplinární péče o děti raného věku a jejich rodiny
Koordinátorky: Mgr. Hana Jahnová, PhDr. Daniela Sobotková

Pořádá: AKP ČR a Sekce raného vývoje dětí při ČMPS

Program:
 • 9:15-10:15 - Následná komplexní péče o předčasné narozené děti
  MUDr. Daniela Marková, vedoucí lékařka Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
 • 10:15 - 11: 00 - Záhady Bermudského trojúhelníku při péči o osoby se zdravotním postižením
  PhDr. Mgr. Markéta Heroutová, vedoucí Úseku Brno Slezská diakonie, pracuje s rodinami dětí a dospívajících se specifickými potřebami, koordinuje svépomocně rodičovské skupiny a věnuje se psychologickému poradenství a terapii

  11:00 - 11:30 – přestávka
 • 11:30 - 12:30 - Vzájemné potřeby odborníků v systému rané péče
  Bc. Petra Hálková, Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc. Poradkyně, metodička a supervizorka rané péče facilitátorka Setkání okolo dítěte
 • 12:30-13:30 - Setkání okolo dítěte: Mezioborová spolupráce u dětí raného věku
  Mgr. Jakub Majetný, Ambulance klinické psychologie a psychoterapie Český Těšín. Klinický psycholog, psychoterapeut facilitátor a metodik Setkání okolo dítěte

196. Klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 14. října 2019, 9.00 – 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Trauma
Koordinátor: PhDr. Klára Patlichová

 • 9:00-9:30 Mezigenerační přenos traumatu
  doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., vedoucí klinický psycholog NÚDZ

 • 9:30–10:00 Citlivá a sensitivní období, význam primárního pečovatele pro raný sociální vývoj
  PhDr. Petra Winnette, Ph.D., Institut rodinné péče Natama, 1. LF UK

 • 10:00–10:30 Psychoterapeutická práce s traumatem, psychodynamicko-imaginativní přístup
  PhDr. Lucie Scholl, soukromá psychologická praxe

 • 10:30-11:00 Pauza na kávu a sdílení

 • 11:00–11:35 Posttraumatický stres a posttraumatický růst - kazuistika
  PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., klinický psycholog ÚVN

 • 11:35–12:35 Trauma ke mně patří - aneb osobní výpověď o mém profesním životě
  PhDr. Marie Sotolářová, již mimo aktivní psychologickou činnost; mj. zavedla CISM u Záchranných složek IZS a u Řízení letového provozu ČR

 • 12:35–13:05 Sekundární viktimizace obětí trestných činů
  Mgr. Kateřina Brikciová, psycholog Bílého kruhu bezpečí

 • 13:05-13:30 Práce se sexuálním traumatem ze sexuologického pohledu
  MUDr. Vanda Lukáčová, psychiatr ÚVN, Sexuologický ústav 1. LF UK

  13:30 Závěr 196. KPD

195. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 13. května 2019 v Lékařském domě v Praze.

Téma: Různé přístupy v psychoterapii dětí
Koordinátor: Mgr. Klára Patlichová
Program:

 • 9:00-9:05 Úvodní slovo
 • 9:05-10:20 Práce s příběhem v těžkých životních situacích dětí - představení metod Archipelago a My Backpack
  Mgr. Taťána Šimečková, Mgr. Gabriela Vykypělová (www.mybackpack.cz)

 • 10:20–10:50 Psychoterapeutická práce s dětmi a rodinami před a po transplantaci ledviny
  Mgr. Zuzana Kocábová (FN Motol)

 • 10:50–11:20 Sandtray – terapeutické pískoviště
  Mgr. Veronika Galusová (www.sandtray.cz)

 • 11:20–11:50 Pauza na kávu a sdílení

 • 11:50–12:20 Chvála arteterapii, chvála tvořivosti
  Mgr. Eva Fenclová (Projekt Dej mi šanci, Sdílení, Hlínování, Terapeutická komunita Magdaléna)

 • 12:20–12:50 Dyadická vývojová psychoterapie jako rodinná terapie poruch attachmentu
  PhDr. Jana Kovařovicová (Attachmentové centrum ATTA)

 • 12:50-13:20 Terapie hrou a filiální terapie jako terapie hrou v rodinném prostředí
  PhDr. Jana Kovařovicová (Attachmentové centrum ATTA)

 • 13:20–13:50 Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - intervence, trénink, terapie
  Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. a Mgr. Eva Kutáčová (Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc)


194. klinicko-psychologický den

se konal 11. března 2019 v Praze.

Téma: Neurorehabilitace

Koordinátorka: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Program:
9.00-9.15 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Úvod
9.15-9.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Neurorehabilitace
9.30-9.45 : Doc. PhDr. Kamila Řásová, Ph.D. : Možnosti aktivace plastických a adaptačních procesů CNS ve fyzioterapii
9.45-10.00 : PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. - Attachment a bolest v rehabilitaci
10.00-10.15 : PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Algofobie a kineziofobie v rehabilitaci
10.15-10.30 : Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. - RTMS v léčbě chronické bolesti
10.30-10.45 : Mgr. Jiří Stacho – Současné možnosti diagnostiky poruch percepce prostoru a vizuospaciálních funkcí
10.45-11.00 : Mgr. Jakub Pětioký - Počítačová kognitivní RHB, prostředek zlepšení adherence pacienta k terapii, robotická rehabilitace jako podpora kognitivní rehabilitace
11.00-11.15 : PhDr. Mabel Rodríguez, Ph.D. - Kognitivní remediace u neuropsychiatrických pacientů
11.15-11.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Constraint induced movement therapy u pacientů po poškození mozku
11.30-12.00 Přestávka
12.00 -12.15 : Mgr. Anna Stromko – Vliv kognitivního úkolu na posturu krokový cyklus
12.15-12.30 : Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. – Neurorehabilitace chůzí
12.30-12.45 : Mgr. Helena Hlochová - Ergoterapetická praxe u pacientů s unilaterálním neglektem
12.45-13.00 : MUDr. Milena Kolářová – Využití zrcadlové terapie v subakutním stadiu cévní mozkové příhody
13.00-13.15 : Mgr. Jan König, Mgr. Veronika Slepičková - Role individuálních cílů v komplexní neurorehabilitaci
13.15-13.30 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Závěr