Novinky
 • 21. 02.
  Dostali jsme info o zajímavé konferenci v Oxfordu, více zde. Lze získat online účast za zvýhodněnou cenu.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 07. 02.
  Program 206. Klinicko-psychologického dne 11. 3. 2024 naleznete zde.
 • 30. 12.
  Vyšlo 4. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
Knihovna příspěvků

Knihovna videozáznamů přednášek v sekcích ČMPS
Odkaz na kanál ČMPS na YouTube.Prezentace z 205. klinicko-psychologického dne, 11. 12. 2023 na téma:
Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

Prezentace jsou dostupné prostřednictvím odkazů v programu: ZDE.


Prezentace z 204. klinicko-psychologického dne, 9. 10. 2023:
Neuropsychologické vyšetření u dětí

Koordinátorka: PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.
Fotogalerie.


Prezentace ze semináře sekce psychologie práce a organizace při ČPMS, 31. 5. 2023

Markéta Niederlová: Psychodiagnostika u Policie ČR

Eva Dragomirecká: Měření spokojenosti u starší populace


Některé prezentace z 203. KPD (5/2023)

Martin Kalous: Duální diagnóza: poruchy osobnosti ve spojení s užíváním OPL

Matěj Kasal: Kouření na/v psychiatrii: bourání mýtů a předsudků

Johana Růžková: Integrovaná kontinuální podpora lidí s duální dg.

Michal Šmolka: Integrace v přístupu k léčbě DD v PN Bohnice


Prezentace ze semináře sekce psychologie práce a organizace při ČPMS, 2. 12. 2022

Hana Ponsan: NESTLE WELLBEING A STRESS RESILIANCE: programy pro zaměstnance

Luděk Kolman: Posuzování zaměstnanecké způsobilosti: psychometrické, ekonomické a etické aspekty


Prezentace z 8. webináře sekce neuropsychologie, 26. října 2022

Veronika Matušková: Neuropsychiatrické symptomy v časném stádiu Alzheimerovy nemoci

Josef Mana: Instrumentální aktivity denního života u pacientů s Parkinsonovou nemocí při hluboké mozkové stimulaci

Kristína Mitterová: Dynamická funkčná konektivita odráža spoločný vplyv tanečnej intervencie a funkčnej konektivity

Štěpán Wenke: Explicitní paměť u pacientů s idiopatickou poruchou chování v REM spánku


Některé prezentace z 199. KPD (5/2022)


Záznamy diskusních panelů, konference Psychodiagnostika 2021

- Výzvy pedagogicko psychologické diagnostiky v českém školském systému: panelová diskuze
(záznam)

- Požadavky na znalecké posudky v psychologii: panelová diskuze
(záznam)


Děkujeme nakladatelství Karolinum za laskavé zveřejnění kapitoly doc. Jana Srnce (1928-2022) "Diferenciální hledisko v gerontologii" z monografie Gerontologie: Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd (2014).


Hynek Cígler:
Proč nelze SPARO používat v psychodiagnostické praxi? ; záznam přednášky na YT
Přednáška Sekce pro testy a testování při ČMPS, 29. 6. 2021, Praha.


Luděk Kolman:
Lacan, komisař a krasobruslařka (prezentace ; text).
Přednáška Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS, 3. 12. 2020, Praha.


Jan Šerek:
Slepice, nebo vejce? Utváření občanských postojů mladých lidí prostřednictvím občanské participace
Přednáška Sekce pro politickou psychologii a psychologii demokracie při ČMPS, 29. 5. 2019, Praha.

Naďa Štullerová:
Assessment centra ano či ne?
Přednáška Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS, 6. 12. 2018.

Některé prezentace z 192. KPD (10/2018)
Některé prezentace z 191. KPD (5/2018)
Jana Horáková: Předběžné prohlášení a omezení svéprávnosti v praxi.
Přednáška Sekce geropsychologie při ČMPS, 9. 3. 2018.

Lucie Vidovičová: Antiageing a proageing.
Přednáška Sekce geropsychologie při ČMPS, 19. 1. 2018.

Sborníky Sekce psychologie zdraví při ČMPS:

Sborník vydaný v roce 2018 (odkaz)
Sborník vydaný v roce 2017 (odkaz).


Některé prezentace z 151. KPD (2009)