Novinky
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 31. 03.
  1. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 27. 03.
  Rada ČMPS předkládá členům návrh Stanov k připomínkování, do 19. dubna 2021.
  Připojujeme náhled verze 2016 s revizemi 2021 (Word v režimu revizí). Děkujeme.
 • 09. 03.
  K pořadu TV Nova Výměna manželek: vyjádření
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 04. 02.
  S lítostí sdělujeme, že prof. Damián Kováč, jedna z nejvýraznějších osobností slovenské psychologie, zemřel 2. února 2021. Čest jeho památce. Smuteční oznámení.
 • 02. 02.
  Sekce náhradní rodinné péče při ČMPS připravila stanovisko k doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči. Blíže zde.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 09. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 12.
  Upozorňujeme na Petici za zajištění systémového financování školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • 19. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 15. 12.

  Výzva sekce pro testy a testování při ČMPS k účast na mapování psychodiagnostiky: vstup do dotazníku.

 • 27. 11.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 18. 11.
  Výzva vládě ČR k zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
Sekce neuropsychologie při ČMPS

Sekce neuropsychologie navazuje na aktivity pracovní skupiny neuropsychologie pod vedením doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. Klade si za cíl poskytovat platformu pro společná setkání členů sekce neuropsychologie ČMPS a dalších zájemců a rozvíjet neuropsychologii jako vědní obor.
Na sněmu ČMPS v Olomouci, který se konal 8. 9. 2016, byl zvolen vedoucím a koordinátorem sekce neuropsychologie Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., následně potvrzen ve funkci 15. 2. 2016. Zástupkyní byla zvolena 15. 12. 2016 PhDr. Adéla Jenčová.

Na semináři 11. března 2020 proběhla volba nového vedení sekce.
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Marková, Ph.D. (kontakt: hana@markovaa.cz)
zástupkyní Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová.


Připravované akce

Sekce připravuje webinář na téma:

Frontální syndrom a frontotemporální demence v klinické praxi neuropsychologa.

Přednášející: Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
Termín a čas: úterý 2. února 2021, 15:30-16:45
Organizace: online webinář. Link bude zaslán všem účastníkům přihlášeným prostřednictvím formuláře.

Pozvánka zde.
Termín přihlášení je 1. 2. 2021, 18:00 hod.
Vaše přihláška je závazná. Pokud se nebudete moci připojit, prosíme o sdělení na email: cmps@ecn.cz. Děkujeme.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno předem u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 2022021, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.


Co se událo

Společný webinář sekcí geropsychologie a neuropsychologie proběhl 20. ledna 2021.
Mgr. Eva Straková, Ph.D.: Krátká neuropsychologická baterie, administrace a použití
Anotace: Krátká neuropsychologická baterie (KNB) je metoda na pomezí screeningového a komplexního neuropsychologického vyšetření. Měří základní kognitivní domény a umožňuje zkonstruovat kognitivní profil vyšetřované osoby v kratším čase oproti běžnému neuropsychologickému vyšetření. Metoda poskytuje 4 paralelní verze a je tak vhodná pro opakované vyšetření. Test tvoří 12 základních a 5 volitelných subtestů, které pokrývají jednotlivé kognitivní domény. K dispozici jsou mj. populační normy a návod na výpočet doménových skórů a celkového skóre, poznámky k interpretaci výsledků a kompletní materiály pro administraci. Metoda je vhodná pro klinické i výzkumné využití a je dostupná zdarma s cílem podpořit kvalitu klinického hodnocení kognitivních funkcích v České republice.


Společný seminář Sekcí neuropsychologie a geropsychologie ku příležitosti slavnostního předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta 2020 na téma

Kognitivní deficit pravý či nepravý: od jednotlivých zkoušek po komplexní přístupy k jejich rozlišení u osob vyššího věku
se konal online 2. 12. 2020 od 16,00 hod

Kateřina Bukačová: Test DMS48 k hodnocení malingeringu
Tomáš Nikolai: Nový pohled na stanovení kognitivního deficitu pomocí znalosti prevalence nízkých skórů

Vyhlášení výherce a předání Diamantovy ceny 2020
Laureátka Diamantovy ceny Pavla Linhartová představila vítěznou studii: Impulzivita u pacientů s hraniční poruchou osobnosti (Impulsivity in patients with borderline personality disorder: a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD);

Držitelka čestného uznání Eva Straková představila Krátkou neuropsychologickou baterii (KNB).
Metoda významně obohacuje české testové portfolium a neměla by chybět v ordinacích českých klinických neuropsychologů. Celému autorskému tými srdečně blahopřejeme. Jmenovitě:
Evě Strakové, Gabriele Věchetové, Zuzaně Dvořákové, Haně Orlíkové & Marku Preissovi.


INS 2020 Virtual Event: "The Neuropsychology of Pleasure, Dreaming, and Memories".
Konferenční web.

Rádi bychom oznámili další mezinárodní úspěch české neuropsychologie.
V rámci letošního programu konference byla oceněna Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, získáním SLC Student Research Award za práci
"The results from the Czech Brain Aging Study: Associative memory performance is related to change in volumes and thicknesses of medial temporal structures in congitively normal older adults"
(odkaz na certifikát)
autorského kolektivu Fendrych Mazancová A., Marková H., Čechová K., Nikolai T., Nedelská Z., Laczó J., Hort J., & Vyhnálek M.
Srdečně blahopřejeme!


Vedení sekce připravilo 1. webinář na téma

"Combining cognition and function to capture clinical progression in Alzheimer’s disease"

s přednášející Roosmarijn Jacolina Jutten, Ph.D. z Alzheimercentra Amsterdam při Universitair Medische Centra, dne 25. 6. 2020.


Ve středu 11. 3. 2020 se konal seminář sekce na téma: Neuropsychologická diagnostika u osob s roztroušenou sklerózou (RS)
Mgr. Jiří Motýl: Hodnocení kognitivních změn u osob s RS
Mgr. Lucie Friedová: Souvislost mezi řečovými a kognitivními markery u osob s RS
Laboratoř neuropsychologie, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN


Předání Národní ceny Jiřího Diamanta za rok 2019 proběhlo 13. prosince od 16. hod.
Místo: AKC, Husova 4, Praha 1

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Předseda Vědeckého výboru Diamantovy ceny


22. listopadu 2019 se konal společný seminář Sekce neuropsychologie a Sekce geropsychologii při ČMPS
Téma: Tvořivost a kognitivní poruchy.
Přednášející: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
Hosté - autorky: Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová


23. listopadu 2018 proběhl společný seminář Sekce geropsychologie a Sekce neuropsychologie při ČMPS na téma Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů.
Přednášející: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Byla představena česká verze nejpoužívanější neuropsychologické baterie pro vyšetření kognice u pacientů s Alzheimerovou nemocí, Uniform Data Set. Rovněž byl představen software KoKa 2.0 usnadňující analýzu získaných dat v kognitivních testech přepočty hrubých skórů v standardní (vážené skóry, percentily) dle věku, vzdělání a pohlaví.
Software si můžete kdykoliv zdarma stáhnout na webu www.nudz.cz/p_skupina/ps-geropsychologie/.


Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2018, kterou iniciovala a organizuje Sekce neuropsychologie při ČMPS, se konalo v rámci 36. Psychologických dnů v Olomouci, ve čtvrtek 13. 9. 2018.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018

Nemcova Elfmarkova, N., Gajdos, M., Rektorova, I., Marecek, R., Rapcsak, S. Z. (2017). Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 106, 236-244. doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018 v kategorii Junior

Parizkova, M., Lerch, O., Moffat, S. D., Andel, R., Fendrych Mazancova, A., Nedelska, Z., Vyhnalek, M., Hort, J., Laczó, J. (2018). The effect of Alzheimer's disease on spatial navigation strategies. Neurobiology of Aging, 64, 107-115. doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.12.019


„Bridging Science and Humanity“
INS Prague 2018, July 18-20

Konferenční web: www.ins2018.org/

Rádi bychom oznámili významný úspěch české neuropsychologie.
Na spolunávrh Sekce neuropsychologie ČMPS a zejména díky úsilí prof. Yany Suchy byli Mezinárodní neuropsychologickou organizací (International Neuropsychological Society, INS) oceněni významní čeští neuropsychologové.

INS Early Career Award za rok 2018 obdržel Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. jako ocenění vědeckého přínosu světové neuropsychologii, INS Lifetime Achievment Award (Education) získal
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. za svou pedagogickou činnost v oboru neuropsychologie a INS Distinguished Career Award byl oceněn za svůj celoživotní přínos neuropsychologii
doc. PhDr. MUDr. Jiří Diamant.

Dále byla v rámci programu konference oceněna Mgr. Kateřina Čechová, která získala SLC Student Research Award za práci Impact of genetic variant of APOE and BDNF (Val66Met) on cognition in patients with amnestic mild cognitive impairment autorského kolektivu K. Cechova, R. Andel, H. Markova, A. Fendrych Mazancova, T. Nikolai, M. Vyhnalek, J. Laczo, V. Matoska, J. Hort, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze a ICRC.

Ceny byly předány 19. 7. 2018 na kongresu International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting v Praze.
V pátek 20. 7. 2018 přednesl dr. Bezdíček přednášku, v níž prezentoval výsledky svého výzkumu, za který byl oceněn, s názvem Memory impairment in Parkinson’s disease: The retrieval versus associative deficit hypothesis revisited and reconciled.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!


Semináře z let 2016-2017 -- 2008-2011

Osobní blog o novinkách na poli neuropsychologie doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. (petr.kulistak et volny.cz).