Novinky
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Sekce neuropsychologie při ČMPS

Sekce neuropsychologie navazuje na aktivity pracovní skupiny neuropsychologie pod vedením doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. Klade si za cíl poskytovat platformu pro společná setkání členů sekce neuropsychologie ČMPS a dalších zájemců a rozvíjet neuropsychologii jako vědní obor.
Na sněmu ČMPS v Olomouci, který se konal 8. 9. 2016, byl zvolen vedoucím a koordinátorem sekce neuropsychologie Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., následně potvrzen ve funkci 15. 2. 2016. Zástupkyní byla zvolena 15. 12. 2016 PhDr. Adéla Jenčová.

Na semináři 11. března 2020 proběhla volba nového vedení sekce.
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Marková, Ph.D. (kontakt: hana@markovaa.cz)
zástupkyní Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová.


Krátká neuropsychologická baterie (KNB) – nově pro použití v klinické praxi
Pod vedením doc. Marka Preisse vznikla originální česká neuropsychologická baterie s velice kvalitní normativní studií. Metoda je připravena k použití v klinické praxi, bližší informace i odkaz, na kterém je možné si ji zdarma stáhnout, naleznete zde.

Metoda významně obohacuje české testové portfolium a neměla by chybět v ordinacích českých klinických neuropsychologů. Celému autorskému tými srdečně blahopřejeme. Jmenovitě:
Evě Strakové, Gabriele Věchetové, Zuzaně Dvořákové, Haně Orlíkové & Marku Preissovi.


INS 2020 Virtual Event: "The Neuropsychology of Pleasure, Dreaming, and Memories".
Konferenční web.

Rádi bychom oznámili další mezinárodní úspěch české neuropsychologie.
V rámci letošního programu konference byla oceněna Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, získáním SLC Student Research Award za práci
"The results from the Czech Brain Aging Study: Associative memory performance is related to change in volumes and thicknesses of medial temporal structures in congitively normal older adults"
(odkaz na certifikát)
autorského kolektivu Fendrych Mazancová A., Marková H., Čechová K., Nikolai T., Nedelská Z., Laczó J., Hort J., & Vyhnálek M.
Srdečně blahopřejeme!Vedení sekce připravilo 1. webinář na téma

"Combining cognition and function to capture clinical progression in Alzheimer’s disease"

s přednášející Roos Jacolina Jutten, Ph.D. z Alzheimercentra Amsterdam při Universitair Medische Centra, dne 25. 6. 2020.


Aktuální události české i světové neuropsychologie najdete na stránkách www.neuropsychologie.cz/. Stránky spravuje doc. PhDr. Petr Kulišťák (petr.kulistak et volny.cz).


Co se událo

Ve středu 11. 3. 2020 se konal seminář sekce na téma: Neuropsychologická diagnostika u osob s roztroušenou sklerózou (RS)
Mgr. Jiří Motýl: Hodnocení kognitivních změn u osob s RS
Mgr. Lucie Friedová: Souvislost mezi řečovými a kognitivními markery u osob s RS
Laboratoř neuropsychologie, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN


Předání Národní ceny Jiřího Diamanta za rok 2019 proběhlo 13. prosince od 16. hod.
Místo: AKC, Husova 4, Praha 1

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Předseda Vědeckého výboru Diamantovy ceny


22. listopadu 2019 se konal společný seminář Sekce neuropsychologie a Sekce geropsychologii při ČMPS
Téma: Tvořivost a kognitivní poruchy.
Přednášející: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
Hosté - autorky: Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová


23. listopadu 2018 proběhl společný seminář Sekce geropsychologie a Sekce neuropsychologie při ČMPS na téma Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů.
Přednášející: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Byla představena česká verze nejpoužívanější neuropsychologické baterie pro vyšetření kognice u pacientů s Alzheimerovou nemocí, Uniform Data Set. Rovněž byl představen software KoKa 2.0 usnadňující analýzu získaných dat v kognitivních testech přepočty hrubých skórů v standardní (vážené skóry, percentily) dle věku, vzdělání a pohlaví.
Software si můžete kdykoliv zdarma stáhnout na webu www.nudz.cz/p_skupina/ps-geropsychologie/.


Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2018, kterou iniciovala a organizuje Sekce neuropsychologie při ČMPS, se konalo v rámci 36. Psychologických dnů v Olomouci, ve čtvrtek 13. 9. 2018.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018

Nemcova Elfmarkova, N., Gajdos, M., Rektorova, I., Marecek, R., Rapcsak, S. Z. (2017). Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 106, 236-244. doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018 v kategorii Junior

Parizkova, M., Lerch, O., Moffat, S. D., Andel, R., Fendrych Mazancova, A., Nedelska, Z., Vyhnalek, M., Hort, J., Laczó, J. (2018). The effect of Alzheimer's disease on spatial navigation strategies. Neurobiology of Aging, 64, 107-115. doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.12.019


„Bridging Science and Humanity“
INS Prague 2018, July 18-20

Konferenční web: www.ins2018.org/

Rádi bychom oznámili významný úspěch české neuropsychologie.
Na spolunávrh Sekce neuropsychologie ČMPS a zejména díky úsilí prof. Yany Suchy byli Mezinárodní neuropsychologickou organizací (International Neuropsychological Society, INS) oceněni významní čeští neuropsychologové.

INS Early Career Award za rok 2018 obdržel Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. jako ocenění vědeckého přínosu světové neuropsychologii, INS Lifetime Achievment Award (Education) získal
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. za svou pedagogickou činnost v oboru neuropsychologie a INS Distinguished Career Award byl oceněn za svůj celoživotní přínos neuropsychologii
doc. PhDr. MUDr. Jiří Diamant.

Dále byla v rámci programu konference oceněna Mgr. Kateřina Čechová, která získala SLC Student Research Award za práci Impact of genetic variant of APOE and BDNF (Val66Met) on cognition in patients with amnestic mild cognitive impairment autorského kolektivu K. Cechova, R. Andel, H. Markova, A. Fendrych Mazancova, T. Nikolai, M. Vyhnalek, J. Laczo, V. Matoska, J. Hort, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze a ICRC.

Ceny byly předány 19. 7. 2018 na kongresu International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting v Praze.
V pátek 20. 7. 2018 přednesl dr. Bezdíček přednášku, v níž prezentoval výsledky svého výzkumu, za který byl oceněn, s názvem Memory impairment in Parkinson’s disease: The retrieval versus associative deficit hypothesis revisited and reconciled.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!


Sekce neuropsychologie ČMPS organizovala slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta, které proběhlo 8. 12. 2017, Praha 1. Vyhlášení ceny proběhlo za účasti Jiřího Diamanta.
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se konal společný seminář sekce geropsychologie a sekce neuropsychologie při ČMPS společně s Laboratoří neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Prof. Ben A. Schmand přednesl přednášku, kterou nazval "Nemůžete vždy věřit tomu, co vám pacient/klient říká – důsledky pro vyšetření, léčbu a pro výzkum."
Ve čtvrtek dne 15. 12. 2016 proběhlo setkání Sekce neuropsychologie při ČMPS na téma Aktuální otázky výzkumu v české neuropsychologii.
Konalo se při příležitosti vzácné návštěvy doc. PhDr. et MUDr. Jiřího Diamanta v Praze. Seminář navštívilo 42 posluchačů, kterým všem srdečně děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Z následného setkání členů ČMPS bylo zvoleno vedení Sekce neuropsychologie:
Vedoucí sekce: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (zvolen 8. 9. 2016 na sněmu ČMPS v Olomouci, potvrzen 15. 12. 2016)
Zástupce: PhDr. Adéla Jenčová (zvolena 15. 12. 2016)

Doc. Diamant se během své návštěvy Prahy zúčastnil slavnostního otevření Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dále na pozvání vedoucího psychologa VFN PhDr. et PaedDr. Pavla Harsy, Ph.D. navštívil své bývalé domovské pracoviště, Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN.


Přednáška prof. Davida Libona z RowanSOM New Jersey Institute for Successful Aging-Geriatric Psychiatry, Rowan University, New Jersey, USA: Analysis of Working Memory Deficits in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s/ Vascular Spectrum Dementia
se konala 18. 10. 2016 v Praze.
Druhá přednáška prof. Libona na téma Statistically-Determined Phenotypic Syndromes in Dementia and Mild Cognitive Impairment se konala 19. 10. 2016.


Semináře z let 2008-2011