Novinky
 • 30. 09.
  3. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 29. 09.
  Podpora psychologů v paliativní péči od nadačního fondu ABAKUS, více zde.
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 07. 09.
  Cena Jiřího Diamanta pro rok 2021 vyhlášena! Uzávěrka: 15. října 2021.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Sekce neuropsychologie při ČMPS

Sekce neuropsychologie navazuje na aktivity pracovní skupiny neuropsychologie pod vedením doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. Klade si za cíl poskytovat platformu pro společná setkání členů sekce neuropsychologie ČMPS a dalších zájemců a rozvíjet neuropsychologii jako vědní obor.
Na sněmu ČMPS v Olomouci, který se konal 8. 9. 2016, byl zvolen vedoucím a koordinátorem sekce neuropsychologie Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., následně potvrzen ve funkci 15. 2. 2016. Zástupkyní byla zvolena 15. 12. 2016 PhDr. Adéla Jenčová.

Na semináři 11. března 2020 proběhla volba nového vedení sekce.
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Marková, Ph.D. (kontakt: hana@markovaa.cz)
zástupkyní Mgr. Kateřina Čechová, Ph.D.


Připravované akce

Sekce zve na 6. webinář na téma:

"Single Case Studies: What Patients Teach Us about Theories of the Mind"

s čestným přednášející hostem Margaret O´Connor, Ph.D., ABPP

Pozvánka zde.

Dr. Margaret O´Connor je klinická neuropsycholožka a docentka neurologie na Harvard Medical School v Bostonu, USA. Pro rok 2020 byla Dr. O´Connor zvolenou prezidentkou Mezinárodní Neuropsychologické Společnosti (International Neuropsychological Society; @INSneuro). Její aktivity zahrnují klinickou i výzkumnou činnost, věnuje se také výuce. Dosud mentorovala již více než 90 doktorských a post-doktorských studentů, a to v klinickém i výzkumném programu. V rámci své výzkumné činnosti se dosud věnovala zejména studiu amnézie a dlouhodobého zapomínání se zaměřením na pochopení neuronálních a neurofyziologických substrátů paměti. Je spoluzakladatelkou programu DriveWise, který se zaměřuje na hodnocení způsobilosti k řízení motorového vozidla a predikci bezpečnosti dopravního chování u jedinců s neurokognitivními a neurovývojovými poruchami.

Webinář bude probíhat v angličtině.

Pro získání linku k připojení prosím vyplňte přihlášku na webinář

Doba konání: 20. 10. 2021, 16:00-17:30

Termín přihlášení je 19. 10., 18:00 hod.

Srdečně zve Mgr. Hana Marková, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová


Co se událo

5. webinář na téma:

"Mladá věda žije - dílčí výsledky doktorských studijních projektů"

se konal 26. 5. 2021. Cílem webináře bylo podpořit sdílení výstupů výzkumných projektů mladých vědců v naší odborné psychologické komunitě.

Program:
Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti
Mgr. Gabriela Věchetová, Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kognitivní profil poruchy chování v REM spánku
Mgr. Filip Havlík, Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta,Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Nefarmakologické přístupy ovlivňování kognice
Mgr. Monika Pupíková, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Neurálne substráty emočného uvedomenia u schizofrénie
Mgr. Martin Jáni, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Imerzivní virtuální realita a kognitivní funkce
Mgr. Adéla Plechatá, Národní ústav duševního zdraví

Video z webináře je dostupné ZDE.


4. webinář na téma:

"Frontální syndrom a frontotemporální demence v klinické praxi neuropsychologa"
se konal 2. 2. 2021 (online).

Přednášející: Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D., kognitivní neurolog působící v Kognitivním centru při Neurologické klinice, 2. LF UK a FN Motol. Během svého postgraduálního studia získal vzdělání v neuropsychologii na prestižní Montpellier University ve Francii. Po svém návratu do Čech se stal spoluzakladatelem Neuropsychologické laboratoře v Motole, kde se klinicky i výzkumně věnuje časným markerům neurodegenerativních onemocnění. Je také spoluzakladatelem rozsáhlé longitudinální studie Czech Brain Aging Study (@CzechAging) a člen výboru České asociace pro neuropsychologii (@CzechANP).


Společný webinář sekcí geropsychologie a neuropsychologie proběhl 20. ledna 2021.
Mgr. Eva Straková, Ph.D.: Krátká neuropsychologická baterie, administrace a použití
Anotace: Krátká neuropsychologická baterie (KNB) je metoda na pomezí screeningového a komplexního neuropsychologického vyšetření. Měří základní kognitivní domény a umožňuje zkonstruovat kognitivní profil vyšetřované osoby v kratším čase oproti běžnému neuropsychologickému vyšetření. Metoda poskytuje 4 paralelní verze a je tak vhodná pro opakované vyšetření. Test tvoří 12 základních a 5 volitelných subtestů, které pokrývají jednotlivé kognitivní domény. K dispozici jsou mj. populační normy a návod na výpočet doménových skórů a celkového skóre, poznámky k interpretaci výsledků a kompletní materiály pro administraci. Metoda je vhodná pro klinické i výzkumné využití a je dostupná zdarma s cílem podpořit kvalitu klinického hodnocení kognitivních funkcích v České republice.


Společný seminář Sekcí neuropsychologie a geropsychologie ku příležitosti slavnostního předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta 2020 na téma

Kognitivní deficit pravý či nepravý: od jednotlivých zkoušek po komplexní přístupy k jejich rozlišení u osob vyššího věku
se konal online 2. 12. 2020 od 16,00 hod

Kateřina Bukačová: Test DMS48 k hodnocení malingeringu
Tomáš Nikolai: Nový pohled na stanovení kognitivního deficitu pomocí znalosti prevalence nízkých skórů

Vyhlášení výherce a předání Diamantovy ceny 2020
Laureátka Diamantovy ceny Pavla Linhartová představila vítěznou studii: Impulzivita u pacientů s hraniční poruchou osobnosti (Impulsivity in patients with borderline personality disorder: a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD);

Držitelka čestného uznání Eva Straková představila Krátkou neuropsychologickou baterii (KNB).
Metoda významně obohacuje české testové portfolium a neměla by chybět v ordinacích českých klinických neuropsychologů. Celému autorskému tými srdečně blahopřejeme. Jmenovitě:
Evě Strakové, Gabriele Věchetové, Zuzaně Dvořákové, Haně Orlíkové & Marku Preissovi.


INS 2020 Virtual Event: "The Neuropsychology of Pleasure, Dreaming, and Memories".
Konferenční web.

Rádi bychom oznámili další mezinárodní úspěch české neuropsychologie.
V rámci letošního programu konference byla oceněna Mgr. Adéla Fendrych Mazancová, získáním SLC Student Research Award za práci
"The results from the Czech Brain Aging Study: Associative memory performance is related to change in volumes and thicknesses of medial temporal structures in congitively normal older adults"
(odkaz na certifikát)
autorského kolektivu Fendrych Mazancová A., Marková H., Čechová K., Nikolai T., Nedelská Z., Laczó J., Hort J., & Vyhnálek M.
Srdečně blahopřejeme!


Vedení sekce připravilo 1. webinář na téma

"Combining cognition and function to capture clinical progression in Alzheimer’s disease"

s přednášející Roosmarijn Jacolina Jutten, Ph.D. z Alzheimercentra Amsterdam při Universitair Medische Centra, dne 25. 6. 2020.


Ve středu 11. 3. 2020 se konal seminář sekce na téma: Neuropsychologická diagnostika u osob s roztroušenou sklerózou (RS)
Mgr. Jiří Motýl: Hodnocení kognitivních změn u osob s RS
Mgr. Lucie Friedová: Souvislost mezi řečovými a kognitivními markery u osob s RS
Laboratoř neuropsychologie, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN


Předání Národní ceny Jiřího Diamanta za rok 2019 proběhlo 13. prosince od 16. hod.
Místo: AKC, Husova 4, Praha 1

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Předseda Vědeckého výboru Diamantovy ceny


22. listopadu 2019 se konal společný seminář Sekce neuropsychologie a Sekce geropsychologii při ČMPS
Téma: Tvořivost a kognitivní poruchy.
Přednášející: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
Hosté - autorky: Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová


23. listopadu 2018 proběhl společný seminář Sekce geropsychologie a Sekce neuropsychologie při ČMPS na téma Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů.
Přednášející: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Byla představena česká verze nejpoužívanější neuropsychologické baterie pro vyšetření kognice u pacientů s Alzheimerovou nemocí, Uniform Data Set. Rovněž byl představen software KoKa 2.0 usnadňující analýzu získaných dat v kognitivních testech přepočty hrubých skórů v standardní (vážené skóry, percentily) dle věku, vzdělání a pohlaví.
Software si můžete kdykoliv zdarma stáhnout na webu www.nudz.cz/p_skupina/ps-geropsychologie/.


Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2018, kterou iniciovala a organizuje Sekce neuropsychologie při ČMPS, se konalo v rámci 36. Psychologických dnů v Olomouci, ve čtvrtek 13. 9. 2018.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018

Nemcova Elfmarkova, N., Gajdos, M., Rektorova, I., Marecek, R., Rapcsak, S. Z. (2017). Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 106, 236-244. doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018 v kategorii Junior

Parizkova, M., Lerch, O., Moffat, S. D., Andel, R., Fendrych Mazancova, A., Nedelska, Z., Vyhnalek, M., Hort, J., Laczó, J. (2018). The effect of Alzheimer's disease on spatial navigation strategies. Neurobiology of Aging, 64, 107-115. doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.12.019


„Bridging Science and Humanity“
INS Prague 2018, July 18-20

Konferenční web: www.ins2018.org/

Rádi bychom oznámili významný úspěch české neuropsychologie.
Na spolunávrh Sekce neuropsychologie ČMPS a zejména díky úsilí prof. Yany Suchy byli Mezinárodní neuropsychologickou organizací (International Neuropsychological Society, INS) oceněni významní čeští neuropsychologové.

INS Early Career Award za rok 2018 obdržel Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. jako ocenění vědeckého přínosu světové neuropsychologii, INS Lifetime Achievment Award (Education) získal
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. za svou pedagogickou činnost v oboru neuropsychologie a INS Distinguished Career Award byl oceněn za svůj celoživotní přínos neuropsychologii
doc. PhDr. MUDr. Jiří Diamant.

Dále byla v rámci programu konference oceněna Mgr. Kateřina Čechová, která získala SLC Student Research Award za práci Impact of genetic variant of APOE and BDNF (Val66Met) on cognition in patients with amnestic mild cognitive impairment autorského kolektivu K. Cechova, R. Andel, H. Markova, A. Fendrych Mazancova, T. Nikolai, M. Vyhnalek, J. Laczo, V. Matoska, J. Hort, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze a ICRC.

Ceny byly předány 19. 7. 2018 na kongresu International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting v Praze.
V pátek 20. 7. 2018 přednesl dr. Bezdíček přednášku, v níž prezentoval výsledky svého výzkumu, za který byl oceněn, s názvem Memory impairment in Parkinson’s disease: The retrieval versus associative deficit hypothesis revisited and reconciled.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!


Semináře z let 2016-2017 -- 2008-2011

Osobní blog o novinkách na poli neuropsychologie doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. (petr.kulistak et volny.cz).