Novinky
 • 07. 09.
  Cena Jiřího Diamanta pro rok 2021 vyhlášena! Uzávěrka: 15. října 2021.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 30. 06.
  2. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Co se připravuje v sekcích

Souvislosti spirituality a osobnostních vlastností u katolických věřících v ČR

Zveme na webinář s PhDr. Pavlem Moravcem, PhD, který se koná 4. října 2021, od 17. do 18. hod formou online.

V rámci webináře autor přednese některé výsledky své disertační práce, která se zabývala souvislostmi spirituality a osobnosti u katolických věřících v České republice. Bylo zkoumáno, jak spirituální dimenze Pražského dotazníku spirituality (PSQ) a Škály spirituální inteligence (SISRI-24) korelují s osobnostními dimenzemi tzv. Velké Pětky, a jak lze míru spirituality zjišťovanou těmito dotazníky predikovat z osobnostních vlastností. Autor se ve svém příspěvku bude také zabývat dalšími možnostmi i specifiky výzkumu spirituality v českých podmínkách.

PhDr. Pavel Moravec, PhD vystudoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě a jednooborovou psychologii a postgraduál v oboru klinická psychologie na Psychologickém ústavu FF MU v Brně.
V současné době vyučuje psychologii na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a externě také na FF MU v Brně. Je absolventem výcviku v Gestalt- psychoterapii, pracuje s věřícími klienty a věnuje se výzkumům v oblasti psychologie a spirituality.

Pro přihlášení k účasti, prosím, vyplňte formulář: bit.ly/2VympaJ

Odkaz do ZOOM obdrží e-mailem den před konáním akce pouze přihlášení účastníci.


Sekce klinické psychologie při ČMPS

zve na webinář s Mgr. Eliškou Antošovou: "Předporodní příprava pohledem psychologa"

Opomíjené informace, které by každá žena i muž před porodem jejich dítěte meli vědět a v předporodních kurzech porodnic je zpravidla nenajdete. 90 % úspěšnosti porodu je v hlavě. Od Odenta k vizi moderního porodnictví.

Termín: úterý 5. října 2021, 10:00-12:00 hod.
Místo konání: online (zoom)

Pro přihlášení k účasti, prosím, vyplňte formulář: bit.ly/2VympaJ

Odkaz do ZOOM obdrží e-mailem den před konáním akce pouze přihlášení účastníci.

[Stránky sekce]

Sekce pro znaleckou činnost při ČMPS

Srdečně zveme všechny členy sekce i další zájemce na seminář s tématem:
Principy zpracování soudně znaleckého posudku pro obor psychologie dle nového zákona

Přednášející: Dr. Zuzana Boušková, Dr. Václav Jiřička (výkonný prezident AFP), Mgr. Petra Špačková a PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. z Etické komise ČMPS.

Termín: čtvrtek 7. října 2021, 15 - 17 hod.
Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné se přihlásit k účasti předem, přihláškou na adrese: bit.ly/2VympaJ.

Účast na semináři je bezplatná.

[Stránky sekce]


Sekce psychologie náboženství při ČMPS

zve na seminář na téma Marxistická a neomarxistická psychologie minulosti a přítomnosti.

Přednáší doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.
Psychologie - věda multiparadigmatická. Změny paradigmatu vědy podle T. S. Kuhna a změny.
paradigmat v psychologii podle D. Kováče.
Ideologie, psychologie a právo. Otázka lidských práv v mediálním prostoru.
Intelektuální a společenské zdroje marxismu.
Invaze marxistické psychologie do ČSR po roce 1948.
Od marxismu k současnému neomarxismu a jeho souputníkům.
Porovnání přírodovědných a konstruktivistických paradigmat v sociálních a humanitních vědách.
Odraz neomarxistických idejí ve společenské atmosféře, v současné psychologii klinické, poradenské a ve forenzní praxi.
Spor o esencialistické a konstruktivistické pojetí rolí v rodině.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ZDE.

Datum: čtvrtek 14. října 2021, od 14.00 do 16.00 hod.
Místo: budova Akademie věd ČR, Národní tř. 3, Praha 1, 1. patro, č. 108
Účast na semináři je bezplatná.

[Stránky sekce]


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Srdečně zveme na výroční seminář sekce.
Termín: úterý 30. listopadu 2021, 10.00 - 13.30
Místo: Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

Program:
Jan Gruber: Rozvoj dovedností hodnotitele - jiný pohled
Hana Kyrianová: Psychodiagnostika a pracovní realita
Aleš Jelínek: Bilanční diagnostika - představení metody

Přihlašujte se prosím do 25. 11., 18.00 hod na adrese bit.ly/2VympaJ.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno do 25. 11. 2021 u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 30112021, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně

[Stránky Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS]


Na této stránce uveřejňujeme souhrnný přehled odborných aktivit sekcí ČMPS. Přednášky a semináře jsou určené nejen členům a členkám ČMPS, ale i dalším zájemcům včetně studentů.
Členstvu ČMPS jsou přístupné bez poplatku, ostatní účastníci hradí symbolické vložné (je-li oznámeno).

Prosíme o přihlašování na adrese ZDE.