Novinky
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 12. 03.
  Rada ČMPS spolu se Sekcí pedagogické psychologie podporuje stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR, týkající se návrhu úprav kvalifikačních požadavků na školní psychology. Celé znění zde.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 21. 02.
  Dostali jsme info o zajímavé konferenci v Oxfordu, více zde. Lze získat online účast za zvýhodněnou cenu.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 30. 12.
  Vyšlo 4. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
Co se připravuje v sekcích

35. seminář Sekce geropsychologie

Vážení členové ČMPS, kolegyně a kolegové,

zveme na 35. seminář, který se bude konat v pátek 19. dubna 2024, od 14.00 do cca 17.00 hod., v AKC, Husova 4a, Praha 1.

Psycholog/psycholožka v domově pro seniory
Přednášející: Mgr. Jana Čížková a Mgr. Iveta Pecnová

Anotace
Zaměříme se na implementaci psychologické péče do každodenního života v domově pro seniory s kapacitou 176 lůžek a rozmanité role, které psycholožky a psychologové v takových zařízeních plní, a to včetně konkrétních příkladů z praxe. Iveta Pecnová rozebere využití skupinových psychologických programů a adaptaci principů paliativní péče specificky pro prostředí domova pro seniory. Jana Čížková se zaměří na přístup k seniorům s psychickou zátěží a představí klíčová zjištění své dizertační práce: výstupy z kvalitativních rozhovorů s pečujícím personálem a výsledky z dotazníkového šetření provedeného v českých domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem na téma (Ne)Působení psychologa/psycholožky v jejich zařízení. Cílem bude představit zkušenosti a doporučení pro zlepšení praxe. Diskutovat budeme také o potenciálu pro širší aplikaci psychologické péče v rámci pobytových sociálních služeb a možnostech pro další výzkum v této oblasti.

Termín přihlášení a platby je 17. 4. 2024, 18:00 hod.

Pro přihlášení k účasti, prosím, vyplňte formulář zde.

Platba poplatku činí 50,- Kč pro nečleny ČMPS na účet u Fiobanky, č. 2101647507/2010, VS 19042024, do poznámky Vaše celé jméno. Děkujeme.

Hana Georgi, Eva Jarolímová

[Stránky sekce]


Sekce pro náhradní rodinnou péči při ČMPS

Zveme na 44. setkání dne 15. 5. 2024 v 10:30 v DC Paprsek - Rodinné centrum Zdeňka Matějčka, Svépravická 701, Praha 9 Hloubětín.

Plánovanými tématy setkání bude:
- aktuality z oblasti NRP
- příručka s tématikou „Citlivý přechod dítěte z PPPD do trvalé rodiny“
- kazuistiky, supervize

Z organizačních důvodů prosíme opět o potvrzení Vaší účasti do 12. 5. 2024, kontakt: natalie.jenickova@dcpaprsek.org.

Sekce je otevřena všem psychologům se zájmem o náhradní rodinnou péči. Pokud máte zájem o setkávání, napište svůj kontakt vedoucí sekce.

Mgr. Natalie Jeníčková, vedoucí Sekce pro NRP při Českomoravské psychologické společnosti

[Stránky sekce]


36. webinář sekce geropsychologie při ČMPS

Zveme na webinář dne 17. 5. 2024, 14 - 15.30 hod.

Téma: Vývojové krize v dospělosti: skutečnost nebo propaganda?
PhDr. Katarína Millová, katedra psychologie PedF Ostravské univerzity

Anotace
Vývojová krize v dospělosti – to není už jenom krize středního věku. Začíná se objevovat další typ u dvacátníků a třicátníku, zvaná krize čtvrtživotní. Má se však jimi vůbec význam zabývat? Nebo jde pouze o propagandu populárních médií? Výsledky výzkumů nenabízejí jednoznačná vysvětlení. A jak je to s těmito krizemi u dospělých lidí u nás? Odpovědím na tyto otázky se bude věnovat tento příspěvek sledující čtvrtživotní krizi a krizi středního věku u dospělých lidí žijících v současné české společnosti.

Termín přihlášení je 15. 5. 2024, 18:00 hod.

Pro získání odkazu se prosím přihlašte ve formuláři ZDE.

Odkaz do ZOOM obdrží e-mailem den před konáním akce pouze přihlášení účastníci.

Webinář je bezplatný. Na Vaši účast se těší
Hana Georgi,
Eva Jarolímová

[Stránky sekce]