Novinky
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 31. 03.
  1. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 27. 03.
  Rada ČMPS předkládá členům návrh Stanov k připomínkování, do 19. dubna 2021.
  Připojujeme náhled verze 2016 s revizemi 2021 (Word v režimu revizí). Děkujeme.
 • 09. 03.
  K pořadu TV Nova Výměna manželek: vyjádření
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 04. 02.
  S lítostí sdělujeme, že prof. Damián Kováč, jedna z nejvýraznějších osobností slovenské psychologie, zemřel 2. února 2021. Čest jeho památce. Smuteční oznámení.
 • 02. 02.
  Sekce náhradní rodinné péče při ČMPS připravila stanovisko k doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči. Blíže zde.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 09. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 12.
  Upozorňujeme na Petici za zajištění systémového financování školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • 19. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 15. 12.

  Výzva sekce pro testy a testování při ČMPS k účast na mapování psychodiagnostiky: vstup do dotazníku.

 • 27. 11.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 18. 11.
  Výzva vládě ČR k zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
Co se připravuje v sekcích

28. seminář Sekce geropsychologie

srdečně zveme na webinář s tématem
Logopedická intervence u starších pacientů s poruchami polykání

Přednáší: klinická logopedka Mgr. Ing. Jana Horynová (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)

Termín: 21. dubna 2021, 15:00 - 17:00
Poruchy polykání (dysfagie) představují častou komplikaci řady onemocnění u pacientů v seniorském věku. Tito pacienti jsou často polymorbidní, geriatricky křehcí a vyžadují specifický přístup v rámci logopedické intervence.
Na webináři se seznámíte s osvědčenými postupy při péči o geriatrické pacienty s poruchami polykání, s možnostmi logopedické diagnostiky a vhodných terapeutických postupů u těchto pacientů. Kromě pasivních rehabilitačních technik jsou to především vhodně nastavená režimová opatření, která pomáhají eliminovat rizika spojená s dysfagiemi u geriatrických pacientů.
Poruchy polykání jsou spojeny s navazujícími zdravotními problémy, jako jsou opakované zápaly plic, a proto jsou praktické znalosti možné intervence velmi důležité v rámci péče a zajištění kvality života.

Link bude zaslán pouze účastníkům přihlášeným prostřednictvím formuláře.

Termín přihlášení je 20. 4., 18:00 hod.
Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 50 Kč, splatno předem u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do 22. 3., do poznámky Vaše jméno, VS 21042021.

Hana Georgi, Eva Jarolímová


[Stránky sekce]


Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovoluji si vás pozvat jménem Odborné sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) na

Webinář: Pomáhající v krizi – situace pandemie

Termín: 23. duben 2021, 9-12 hod.

Přihlášky: do 18. dubna 2021 přes tento formulář.

Přihlášení obdrží přístupový link na ZOOM schůzku nejpozději dva dny před konáním webináře. Maximální počet účastníků je 100.
Podrobný program ZDE.

[Stránky sekce]


Sekce interkulturní psychologie při ČMPS

Sekce ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR, v.v.i. zve na mezinárodní online seminář

Antigypsyism and the situation of the Roma in six European countries [Anticikanismus a situace Romů v šesti evropských zemích]

Seminář se bude konat 26. 5. 2021 od 14:00 do 16:00.

Na semináři vystoupí odbornice na problematiku anticikanismu z úspěšného mezinárodního projektu PolRom (polrom.eu), odborník na sociální exkluzi českých Romů a dále člen Brněnské laboratoře meziskupinových procesů při PSÚ AVČR s unikátními daty od českých Romů.

Program semináře

 • Barbara Lášticová, Institute for Research in Social Communication, SAS, Slovakia
  “Antigypsyism in political discourse: Evidence from 5 EU countries“
 • Anca Minescu & Ashley O'Connor, University of Limerick, Ireland
  „Evaluation of interventions to counter antigypsyism“
 • Anna Kende, Eötvös Loránd University, Hungary
  “Anti Roma attitudes and collective action in five countries”
 • Radek Vorlíček, University of Hradec Králové, Czech Republic
  "Social exclusion of Roma pupils in a Czech primary school."
 • Roman Koky & Sylvie Graf, Czech Academy of Sciences, Czech Republic
  „Majority through the eyes of the Roma: Intergroup contact, prejudice and social norms”
Příspěvky přednášejících i následná diskuze budou probíhat v angličtině.

Zájemkyně a zájemce o bezplatnou účast na semináři prosíme o přihlášení na adrese bit.ly/2VympaJ.

Přihlášení obdrží ZOOM link pro připojení k semináři.

[Stránky sekce]


Sekce psychologie náboženství při ČMPS

zve na seminář na téma Marxistická a neomarxistická psychologie minulosti a přítomnosti.

Seminář je v plánovaném dubnovém termínu zrušen a přesunut na podzim, kdy doufáme již v možnost osobního setkání.

Přednáší doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.
Psychologie - věda multiparadigmatická. Změny paradigmatu vědy podle T. S. Kuhna a změny.
paradigmat v psychologii podle D. Kováče.
Ideologie, psychologie a právo. Otázka lidských práv v mediálním prostoru.
Intelektuální a společenské zdroje marxismu.
Invaze marxistické psychologie do ČSR po roce 1948.
Od marxismu k současnému neomarxismu a jeho souputníkům.
Porovnání přírodovědných a konstruktivistických paradigmat v sociálních a humanitních vědách.
Odraz neomarxistických idejí ve společenské atmosféře, v současné psychologii klinické, poradenské a ve forenzní praxi.
Spor o esencialistické a konstruktivistické pojetí rolí v rodině.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ZDE.

[Stránky sekce]