Novinky
 • 19. 01.
  Martina Klicperová v ČT24 k situaci v USA, 8. 1. Přidáváme další trefný komentář.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 09. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 12.
  4. číslo E-psychologie právě vychází :-D
  Letáček k dispozici.
 • 23. 12.
 • 22. 12.
  Upozorňujeme na Petici za zajištění systémového financování školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • 19. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 15. 12.

  Výzva sekce pro testy a testování při ČMPS k účast na mapování psychodiagnotiky: vstup do dotazníku.

 • 27. 11.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 18. 11.
  Výzva vládě ČR k zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
Pro veřejnost

Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu

"Jak žít spolu a s virem"
Zveřejňujeme leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým.
Vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru.
"Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami."

KDE HLEDAT POMOC


Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice

Aplikace je centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (státní správa, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a online zdrojů apod.

Důvodem vzniku aplikace bylo přesycení a zahlcení mnoha z nás informacemi i fámami z mnoha stran. Klíčové a ověřené informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 jsou tak včas na jednom místě po ruce.

Více v celé zprávě (včetně odkazů pro další využití a kódu QR).


A další užitečné odkazy z psychologického pracoviště MVČR na tomto odkazu.

Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu v období pandemie COVID-19?

Jak mluvit v době epidemie koronaviru s těmi, kteří mají obavy nebo potřebují pomoc?

Informační servis pro neslyšící - krátká videa

Nevypusť duši

Průběžně aktualizované informace katedry psychologie FSS MU: Koronavirus

První pomoc ve stavu nouze: promluvte si s psychoterapeutem

Roušky všem - rozcestník k COVID-19

#Knihovny proti viru

Další shrnující přehled zdrojů možné pomoci z 21. 5. 2020.


Výzkumy:
COVID-19, personality and quality of life: Self-enhancement in the time of pandemic

Odkazy postupně přidáváme.Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií. Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Více...
13. 12. 2019


Rada ČMPS a Etická komise ČMPS jsou znepokojeny tím, jakým způsobem se MUDr. Jaroslav Matýs na webovém magazínu Info.cz vyjadřoval o diagnózách Grety Thunbergové a jaké úsudky z nich vyvozoval. Ztotožňujeme se se stanoviskem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tomuto případu ze dne 2. 10. 2019.
Dovolujeme si dodat, že všeobecně přijímaným etickým standardem pro psychology, psychiatry a příbuzné profese je také to, že by odborníci měli být nanejvýš zdrženliví v posuzování lidí, které neměli možnost vyšetřit. Ačkoli Greta Thunbergová zveřejnila, jaké poruchy jí byly diagnostikovány, není možné bez dalších informací vyslovovat soudy o míře jejího postižení v konkrétních sociálních, emočních nebo intelektových schopnostech. Takové jednání je neetické a představuje zřejmé odborné selhání. Je třeba pamatovat na to, že odborník nesmí využívat znalostí psychologie a souvisejících oborů k tomu, aby druhou osobu zesměšňoval, zahanboval, zlehčoval její postoje či tuto osobu jinak znevýhodňoval.

Žádáme proto kolegy o dodržování zásad odborné slušnosti a zdrženlivosti při vyjadřování se o konkrétních osobách, stejně jako o nositelích určité diagnózy či charakteristiky.
11. 10. 2019


Stanovisko rady ČMPS k aktivitám AKTIPu zveřejněných v TV dokumentu

Pořad ČT 1 nazvaný "Infiltrace", vysílaný dne 21. 5. 2018, vzbudil oprávněně vinu kritiky jak laické, tak i odborné psychologické, psychiatrické a vůbec lékařské veřejnosti. Rada Českomoravské psychologické společnosti se od praktik, které jsou v pořadu zobrazeny, důrazně distancuje. Takové přístupy nemají s psychologií a psychoterapií nic společného a výrazně poškozují dobré jméno našich oborů.
7. 6. 2018


Archiv sdělení 2011 - 2017