Novinky
 • 11. 03.
  Se smutkem oznamujeme, že 11. února 2023 zemřel náš dlouholetý člen PhDr. Josef Schulz. Čest jeho památce.
 • 07. 03.
  Ve druhém týdnu v březnu byl rozeslán jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS.
 • 06. 03.
  Se zármutkem sdělujeme, že dne 3. 3. 2023 odešla Darja Kocábová. Vzpomínáme.
 • 14. 02.
  S lítostí sdělujeme, že 10. února zemřel dr. Zdeněk Rieger, znalec dětských duší a člen Po-etiků Hany Junové. Vzpomínáme.
 • 12. 02.
 • 30. 01.
  Téma 202. KPD v březnu 2023 je "Klinická hypnóza". Více zde.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Volby
Vážené členky, vážení členové ČMPS,
rádi Vám sdělujeme, že náhradní sněm ČMPS v termínu 21. 11. - 24.11. 2022 byl usnášeníschopný.

Vyhodnocení volby Rady ČMPS a kontrolora
Od 21. 11. do 24. 11. 2022, 24.00 hlasovalo 241 členů. Pro kontrolora hlasovalo 105 hlasů, 3 hlasující se zdrželi.
Rada ČMPS k 25. 11. 2022 per rollam rozhodla o zveřejnění výsledků volby bez počtu hlasů, jen v prostém pořadí.

Výsledek volby Rady ČMPS
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
PhDr. Daniel Heller
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petra Špačková
PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M., Mgr. Nikola Kotalová, Mgr. Petr Hroch, Mgr. Petr Háva

Výsledek volby kontrolora ČMPS
Mgr. et Mgr. Karel Duda byl zvolen do funkce kontrolora ČMPS.

Dne 25. 11. 2022 byla volba Rady ČMPS a kontrolora ČMPS pro období 2023 - 2026 uzavřena.

V Praze 2. 12. 2022

PhDr. Hana Chýlová, PhD.
doc. Mgr. et Mgr. Pavlína Janošová, PhD.
PhDr. Veronika Polišenská, PhD.
Volební komise pro volbu Rady ČMPS, podzim 2022


Informace k volbám II, 15. 11. 2022

Vážené členky, vážení členové ČMPS,
musíme Vás bohužel informovat, že přes veškeré úsilí nebylo dosaženo potřebného počtu hlasujících řádných členů a členek ČMPS, resp. nadpoloviční většiny. Hlasovalo 247 řádných členů z 644, tj. 38,35 %.

Rada ČMPS tedy vyhlašuje náhradní sněm s volbami (elektronickou formou), který proběhne v souladu s čl 7, bod 1 Stanov. Tento sněm je usnášeníschopný v libovolném počtu řádných členů.

Termín: 21. 11. - 24.11. 2022
Do 21. 11. 2022 obdrží řádní členové ČMPS svůj unikátní volební kód na svou emailovou nebo poštovní adresu.

Současně velice děkujeme všem členům a členkám, kteří se volby účastnili, a věnovali jí svůj čas. Vaší angažovanosti si vážíme a děkujeme za ni.

Rada ČMPS


Volby nové Rady ČMPS a kontrolora pro období 2023-2026

Rada ČMPS oznámila konání podzimního sněmu ČMPS s korespondenční a elektronickou volbou do nové Rady ČMPS v termínu 11. - 14. listopadu 2022.

Informace k volbám

Rada ČMPS schválila volební komisi ve složení:
Mgr. Hana Chýlová, Ph.D.,
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.,
PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D.

K platnosti volby je třeba účast nadpoloviční většiny řádných členů ČMPS.
Mezi 7. a 10. listopadem obdrží řádní členové ČMPS informaci o kandidátech a svůj unikátní volební kód na svou emailovou nebo poštovní adresu. Odkaz na formulář pro volbu kontrolora obdrží každý řádný člen ČMPS emailem nebo poštou.