Novinky
 • 15. 09.
  Program 204. Klinicko-psychologického dne 9. 10. 2023 naleznete zde.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 30. 06.
  Vychází 2. číslo 17. ročníku E-psychologie.
  Letáček zde a přejeme krásné léto!
 • 23. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Pokud by jej někdo z členů/členek neobdržel, prosíme o zprávu.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 06. 11.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Volby
Vážené členky, vážení členové ČMPS,
rádi Vám sdělujeme, že náhradní sněm ČMPS v termínu 21. 11. - 24.11. 2022 byl usnášeníschopný.

Vyhodnocení volby Rady ČMPS a kontrolora
Od 21. 11. do 24. 11. 2022, 24.00 hlasovalo 241 členů. Pro kontrolora hlasovalo 105 hlasů, 3 hlasující se zdrželi.
Rada ČMPS k 25. 11. 2022 per rollam rozhodla o zveřejnění výsledků volby bez počtu hlasů, jen v prostém pořadí.

Výsledek volby Rady ČMPS
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
PhDr. Daniel Heller
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petra Špačková
PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M., Mgr. Nikola Kotalová, Mgr. Petr Hroch, Mgr. Petr Háva

Výsledek volby kontrolora ČMPS
Mgr. et Mgr. Karel Duda byl zvolen do funkce kontrolora ČMPS.

Dne 25. 11. 2022 byla volba Rady ČMPS a kontrolora ČMPS pro období 2023 - 2026 uzavřena.

V Praze 2. 12. 2022

PhDr. Hana Chýlová, PhD.
doc. Mgr. et Mgr. Pavlína Janošová, PhD.
PhDr. Veronika Polišenská, PhD.
Volební komise pro volbu Rady ČMPS, podzim 2022


Informace k volbám II, 15. 11. 2022

Vážené členky, vážení členové ČMPS,
musíme Vás bohužel informovat, že přes veškeré úsilí nebylo dosaženo potřebného počtu hlasujících řádných členů a členek ČMPS, resp. nadpoloviční většiny. Hlasovalo 247 řádných členů z 644, tj. 38,35 %.

Rada ČMPS tedy vyhlašuje náhradní sněm s volbami (elektronickou formou), který proběhne v souladu s čl 7, bod 1 Stanov. Tento sněm je usnášeníschopný v libovolném počtu řádných členů.

Termín: 21. 11. - 24.11. 2022
Do 21. 11. 2022 obdrží řádní členové ČMPS svůj unikátní volební kód na svou emailovou nebo poštovní adresu.

Současně velice děkujeme všem členům a členkám, kteří se volby účastnili, a věnovali jí svůj čas. Vaší angažovanosti si vážíme a děkujeme za ni.

Rada ČMPS


Volby nové Rady ČMPS a kontrolora pro období 2023-2026

Rada ČMPS oznámila konání podzimního sněmu ČMPS s korespondenční a elektronickou volbou do nové Rady ČMPS v termínu 11. - 14. listopadu 2022.

Informace k volbám

Rada ČMPS schválila volební komisi ve složení:
Mgr. Hana Chýlová, Ph.D.,
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.,
PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D.

K platnosti volby je třeba účast nadpoloviční většiny řádných členů ČMPS.
Mezi 7. a 10. listopadem obdrží řádní členové ČMPS informaci o kandidátech a svůj unikátní volební kód na svou emailovou nebo poštovní adresu. Odkaz na formulář pro volbu kontrolora obdrží každý řádný člen ČMPS emailem nebo poštou.