Novinky
 • 25. 11.
  2. kolo voleb do Rady ČMPS proběhlo od 21. do 24. 11. 2022. Představení kandidátů.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: Make mental health & well-being for all a global priority.
  Video z dílny Global Psychology Alliance.
 • 07. 10.
  Blahopřejeme doc. Martině Hřebíčkové k jmenování vládou ČR na pozici členky předsednictva GA ČR pro oblast společenských a humanitních věd od října 2022.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 13. 09.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Volby

Volby nové Rady ČMPS a kontrolora pro období 2023-2026

Rada ČMPS oznámila konání podzimního sněmu ČMPS s korespondenční a elektronickou volbou do nové Rady ČMPS v termínu 11. - 14. listopadu 2022.

Informace k volbám

Rada ČMPS schválila volební komisi ve složení:
Mgr. Hana Chýlová, Ph.D.,
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.,
PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D.

K platnosti volby je třeba účast nadpoloviční většiny řádných členů ČMPS.
Mezi 7. a 10. listopadem obdrží řádní členové ČMPS informaci o kandidátech a svůj unikátní volební kód na svou emailovou nebo poštovní adresu.

Adresa stránky pro provedení volby s unikátním kódem: cmpsy.cz/volby/

Adresu formuláře pro volbu kontrolora obdrží každý řádný člen ČMPS emailem nebo poštou.


Informace k volbám II, 15. 11. 2022

Vážené členky, vážení členové ČMPS,
musíme Vás bohužel informovat, že přes veškeré úsilí nebylo dosaženo potřebného počtu hlasujících řádných členů a členek ČMPS, resp. nadpoloviční většiny. Hlasovalo 247 řádných členů z 644, tj. 38,35 %.

Rada ČMPS tedy vyhlašuje náhradní sněm s volbami (elektronickou formou), který proběhne v souladu s čl 7, bod 1 Stanov. Tento sněm je usnášeníschopný v libovolném počtu řádných členů.

Termín: 21. 11. - 24.11. 2022
Do 21. 11. 2022 obdrží řádní členové ČMPS svůj unikátní volební kód na svou emailovou nebo poštovní adresu.

Současně velice děkujeme všem členům a členkám, kteří se volby účastnili, a věnovali jí svůj čas. Vaší angažovanosti si vážíme a děkujeme za ni.

Rada ČMPS