Novinky
 • 15. 09.
  Program 204. Klinicko-psychologického dne 9. 10. 2023 naleznete zde.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 30. 06.
  Vychází 2. číslo 17. ročníku E-psychologie.
  Letáček zde a přejeme krásné léto!
 • 23. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Pokud by jej někdo z členů/členek neobdržel, prosíme o zprávu.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 06. 11.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Vzdělávání v transakční analýze

Termíny pro rok 2023 "Základního semináře TA 101" v Praze a v Brně, semináře na téma "Vznik a vývoj skupin a týmů" a speciálního semináře orientovaného na "aplikaci transakční analýzy pro vzdělavatele" najdete na stránkách:
www.taedu.cz.


Právnická fakulta Univerzity Palackého

připravila:

Základní výcvik v mediaci 100 hodin
Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe.

Termín konání: říjen – listopad 2023
Místo: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Uzávěrka přihlašování: 25. září 2023
Kontakt: Michaela Šrámková, email: michaela.sramkova@upol.cz

Více informací naleznete ZDE.


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:
- pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
- vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

KRÁTKODOBÉ VÝCVIKY

 • Adlerovský přístup ve školním poradenství
  Akreditace MŠMT
  Délka: 48 hodin
  Termín: 18. - 21. 7. + 28. - 29. 8. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Edukativní rodičovská terapie
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 51 hodin
  Termín: 25. - 28. 7. + 5. - 6. 9. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 31. 7. - 4. 8. 2023 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Trénink ve vedení rozhovoru
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 25. - 26. 9. + 16. - 17. 10. + 6. - 7. 11. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • DLOUHODOBÉ VÝCVIKY
  • Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti
   Akreditace: MŠMT a MPSV
   Délka: 250 hodin (10 setkání)
   Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně
   Cena: 54 500 Kč bez DPH
   Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
   Přihlášky na tomto odkazu.

  • Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize
   Akreditace: MŠMT a MPSV
   Délka: 250 hodin (10 setkání)
   Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně
   Cena: 54 500 Kč bez DPH
   Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
   Přihlášky na tomto odkazu.

  HOST V MANSIU
  Výcvik pod vedením Samuela Schürera:
  • Využití analýzy raných vzpomínek v párovém poradenství
   Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera. Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodou osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.
   Akreditace: bez akreditace
   Délka: 30 hodin
   Termín: 2. - 5. 10. 2023 v Brně
   Cena: 7 200 Kč bez DPH
   Lektor: Samuel Schürer
   Přihlášky na tomto odkazu.